Kiedy jesteś w sytuacji gdy oczekujesz wypłaty odszkodowania, a zamiast pieniędzy otrzymujesz powiadomienie w formie odmownej, wiedz że masz możliwość od decyzji ubezpieczyciela się odwołać.

W dalszej części tekstu poznasz powody kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłat odszkodowania lub ich części oraz jakie kroki możesz podjąć w takiej sytuacji.

Dlaczego ubezpieczyciel nie chce wypłacić pieniędzy?

Zdarzają się różne sytuacje, jednak ważne jest to aby pamiętać o zapoznaniu się z regulaminem ustalonym przez ubezpieczalnię i wiedzieć jakie zasady są zawarte we własnej polisie ubezpieczeniowej.

Główne powody odmowy wypłaty odszkodowania:

 • Wtedy gdy odszkodowanie nie przysługuje danej osobie.
 • Kiedy kwota jest inna niż ta która przysługuje poszkodowanemu.
 • Jeśli polisa nie obejmuje zakresu podanego przez klienta.
 • Zgłaszasz wniosek o wypłatę ubezpieczenia nie zaznajamiając się z jego treścią.
 • Warto znać sytuacje w których ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania, to pozwoli uniknąć dalszych nieporozumień.
 • Kiedy złożone są fałszywe zeznania mające na celu wyłudzić odszkodowanie.
 • Gdy osoba poszkodowana była pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Kiedy działanie było celowe, umyślne lub zaplanowane.
 • W przypadku pojazdów, kiedy osoba poszkodowana nie posiada odpowiednich dokumentów uprawniających do kierowania.
 • Zbyt niska wartość szkody.
 • Ucieczka z miejsca zdarzenia.
 • Próba samodzielnego działania w celu poprawy sytuacji przed zgłoszeniem szkody.
 • Zgłaszasz szkodę w momencie trwania okresu karencji czyli kiedy polisa jeszcze nie zaczęła działać.
 • W przypadku złamania prawa.

Co mogę zrobić kiedy ubezpieczyciel odmówił wypłaty środków?

Kiedy zdarzyła się odmowa wypłaty odszkodowania, masz możliwość podjąć pewne kroki zapobiegawcze. Może okazać się że to ty masz rację, więc jeśli znasz swoje prawa masz kilka opcji, aby walczyć o otrzymanie odszkodowania.

Ważne, aby wiedzieć, że:

 • Skontaktuj się ze specjalistą, który udzieli porady w zakresie danego tematu.
 • Podejmij akcję od razu, ponieważ w innym przypadku dokument może ulec przedawnieniu.
 • Wiedz, że masz możliwość odwołać się od decyzji ubezpieczyciela.
 • Spróbuj negocjacji z zakładem ubezpieczeń.
 • Możesz złożyć reklamację pisemnie lub ustnie.
 • W przypadku konsekwentnych odmowy ubezpieczyciela, pojawia się jeszcze opcja aby złożyć skargę do Rzecznika Praw Finansowych.
 • Jeśli kroki które zostały podjęte nie działają, a wiesz że masz rację, możesz sprawę skierować do Sądu.
 • Warto wiedzieć, że w zależności od kwoty, udajesz się do innej sądowej placówki.

Comments are closed.

live url live url zobacz