Początek roku szkolnego wymaga od rodziców doskonałej organizacji. Wśród wielu spraw, jakich należy dopilnować, zanim dziecko rozpocznie naukę na dobre, jest kupno ubezpieczenia. Podczas pierwszej wywiadówki rodzicom proponowane jest grupowe ubezpieczenie szkolne od następstw nieszczęśliwych wypadków. Czy jego zakup jest obowiązkowy? Jakie korzyści wynikają z posiadania dobrego ubezpieczenia? Sprawdź!

Ubezpieczenie szkolne: obowiązkowe czy dobrowolne?

Zakup ubezpieczenia szkolnego jest dobrowolną decyzją każdego rodzica. Obowiązkowe jest jedynie ubezpieczenie dziecka uczęszczającego do szkoły od następstw nieszczęśliwych wypadków i wynikających z nich kosztów leczenia w czasie wycieczek szkolnych. Ponadto, przezorni rodzice, którzy chcą zatroszczyć się o bezpieczeństwo swojej pociechy, nie muszą korzystać z oferty ubezpieczenia zbiorowego oferowanego przez szkołę. Polisę NNW można wykupić u dowolnego, samodzielnie wybranego ubezpieczyciela.

Kiedy dziecko jest chronione?

Ubezpieczenie szkolne obowiązuje nie tylko w czasie zajęć szkolnych czy w drodze do domu. Wraz z podpisaniem umowy, Twoja pociecha otoczona jest opieką towarzystwa przez 24 godziny na dobę, niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Ubezpieczenie obowiązuje przeważnie przez 12 miesięcy (od 1 września do 31 sierpnia). Polisa obowiązuje więc również w wakacje, ferie, dni wolne od nauki szkolnej.

Zakres polisy

Każde towarzystwo samodzielnie określa zakres polisy NNW. Szczegółowe informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – dokumencie będącym ważną częścią umowy. Ubezpieczenie gwarantuje opiekunom otrzymanie konkretnej pomocy w trudnej sytuacji, przede wszystkim kiedy pociecha dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała lub w razie jego śmierci. Rodzice mogą wnioskować również o pieniądze na zakup leków, rehabilitację, pomoc psychologiczną czy nawet zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych po nieszczęśliwym wypadku oraz pomoc w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka.

Comments are closed.

live url zobacz https://absenting.com.pl/ogrzewacz-tarasowy-twoja-oaza-ciepla-w-chlodne-dni/