Kiedy myślimy o rozwodzie, wyobrażamy sobie ciągnącą się długimi miesiącami lub nawet latami batalię na sali sądowej. Okazuje się jednak, że definitywne zakończenie związku małżeńskiego nie musi oznaczać skomplikowanego, długiego postępowania. Czasami sąd ogłasza pozytywny wyrok po drugim, a nawet pierwszym posiedzeniu. Jakie czynniki usprawniają proces rozwodowy? Jak szybko zakończyć małżeństwo? Sprawdź!

Rozwód bez orzekania o winie

O przebiegu postępowania możesz w dużym stopniu zdecydować już na etapie sporządzania pozwu. To właśnie w pierwszym piśmie kierowanym do sądu okręgowego musisz zawrzeć informację, czy wnioskujesz o rozwód z orzekaniem czy bez orzekania o winie.  Obarczenie wyłączną winą za rozpad pożycia swojego partnera oznacza konieczność udowodnienia swoich racji przed sądem. Aby sąd przychylił się do wniosku, konieczne jest zebranie materiału dowodowego, sporządzenie opinii biegłych oraz przesłuchanie świadków. Złożenie wniosku o rozwód bez orzekania o winie znacząco ułatwia i ogranicza całą procedurę. Jeśli współmałżonkowie są  w stanie jednomyślnie ustalić zakres opieki nad dzieckiem, podzielić swój majątek oraz określić wysokość alimentów, sąd przeważnie potrzebuje dwóch (czasami nawet jednej rozprawy), żeby wydać pomyślny dla obu stron wyrok.

Przede wszystkim: profesjonalna pomoc

Przegapienie terminu na złożenie ważnych dokumentów, błędy w pismach czy zła strategia mogą opóźnić i skomplikować postępowanie. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, nawiąż współpracę z zaufanym prawnikiem wyspecjalizowanym w prawie rodzinnym. Doświadczony prawnik pomoże poprawnie sporządzić i skompletować wszystkie dokumenty, będzie czuwał nad terminarzem i pośredniczył w kontaktach z byłym partnerem i sądem. Ponadto, zaufany prawnik to również nieocenione wsparcie psychiczne w trudnym momencie życia. Na stronie adwokat-katowice.pl znajdziesz więcej praktycznych informacji.

 

 

Comments are closed.